Signify personeelskorting

Geniet van 30% korting op ons volledige assortiment!

(English version below)

Geniet van verschillende kortingen als personeelslid

 • 30% korting op onze volledige collectie, inclusief Philips Hue
 • 15% korting op Philips Hue Entertainment

Hoe kan je van de kortingen genieten?

Stap 1: De personeelskorting is enkel geldig als je bent aangemeld met je Signify emailadres.

 • Is het de eerste keer dat je je aanmeldt op onze website?
  Gelieve je eerst te registreren met je Signify emailadres om een account aan te maken.
 • Had je al een account op onze oude website? 
  Gelieve tijdens het aanmelden via "ik ben mijn wachtwoord vergeten" een nieuw wachtwoord aan te vragen.

Stap 2: Selecteer je gewenste producten in je winkelwagen en de korting zal automatisch verrekend worden. Je moet dus geen kortingscode meer ingeven.
De prijzen op onze website zijn exclusief de korting. Zodra je de producten toevoegt in je winkelwagen, zal je de korting zien verschijnen.
(*) De kortingscode zal enkel geactiveerd worden in combinatie met een Signify e-maildres.

Stap 3: Reken je bestelling af & geniet van je aankoop!

Claim je belastingsvoordeel (enkel voor Signify NL medewerkers)

Wil je als medewerker van Signify NL aanspraak maken van je belastingsvoordeel?

Stap 1: Vink de box aan: “Ik verzoek op deze aankoop de Nederlandse fiscale kortingsregel toe te passen...”
Stap 2: Een popup zal verschijnen om je salarisnummer in te geven.
Stap 3:
Voer in de popup je salarisnummer in en druk vervolgens op "+".

Enkel op deze wijze kunnen we je salarisnummer koppelen aan je order en ervoor zorgen dat het belastingsvoordeel zal worden toegekend op je loonfiche van de volgende maand.

Ondervind je problemen met het toevoegen van je salarisnummer? Gelieve ons te contacteren en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Onze waarden en ethiek naleven:

Houd rekening met hetvolgende:
* Wanneer goederen worden geretourneerd, zal het toegekende belastingvoordeel worden teruggevorderd

Gelieve deze link te raadplegen op de Signify HR portal om de volledige regelgeving na te lezen.


//

Enjoy several discounts as a staff member

 • 30% discount on our entire collection, including Philips Hue
 • 15% discount on Philips Hue Entertainment
Step 1: The staff discount is only valid if you create an account with your Signify email address.
 • Is this your first time visiting our website?
  Please register first with your Signify email address
 • Did you already have an account on our old website?
  Please request a new password when registering via "I forgot my password".
Step 2: Select your desired products in your shopping cart and the discount will be calculated automatically. You do not have to enter a discount code anymore.
The prices on our website do not include the discount. As soon as you add the products to your shopping cart, the discount will appear.
(*) The discount code will only be activated in combination with a Signify email address.
Step 3: Checkout your order & enjoy your purchase!

Claim your tax benefit (for Signify NL employees only)

As an employee of Signify NL, do you want to claim your tax benefit?

Step 1: Tick the box: "I request that the Dutch tax discount rule apply to this purchase ..."
Step 2: A popup will appear to enter your salary number.
Step 3: In the popup, enter your salary number and then press "+".

Only in this way can we link your salary number to your order and ensure that the tax benefit will be allocated on your pay slip for the following month.

Are you experiencing problems adding your salary number? Please contact us and we will help you as soon as possible.

Living our values and ethics:

Keep the following in mind:
* When goods are returned, the granted tax benefit will be reclaimed

Please refer to this link on the Signify HR portal to read the full regulations.