Algemene voorwaarden van verkoop

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN A.U.B. NAUWKEURIG DOOR ALVORENS OVER TE GAAN TOT EEN AANKOOP.

1. Algemeen

Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die Light Gallery producten ("Producten") online willen bestellen en geleverd willen hebben in België, Nederland of Luxemburg. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. Door op het bestelformulier een vinkje te zetten in het vak bij "Ik heb ze gelezen en accepteer ze hierbij” en de bestelling te plaatsen, geeft u aan akkoord te gaan met en bent u gebonden aan deze voorwaarden. Light Gallery behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

2. Uw bestelling plaatsen

2.1. U kunt een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een telefoon en een geldig e-mailadres hebt.

2.2. U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op de website in te vullen en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen.

Light Gallery accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.

2.3. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van Light Gallery een web-bestelnummer. Light Gallery verstrekt dit nummer via de website. Let op: dit web-bestelnummer is alleen bedoeld ter referentie en betekent niet dat uw bestelling is geaccepteerd.

2.4. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. Light Gallery kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd.

2.5. Als Light Gallery uw bestelling accepteert, stelt Light Gallery u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. Light Gallery stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als Light Gallery uw bestelling niet kan accepteren, zal Light Gallery proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

2.6. De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

3. Levering van uw Producten

In overeenstemming met deze voorwaarden levert Light Gallery u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

4. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW, inclusief verwijderingsbijdrage. Verzend- en verwerkingskosten en rechten, zijn voor uw rekening. Deze kosten worden voor zover van toepassing apart berekend en gespecificeerd op het bestelformulier en opgeteld bij het totaalbedrag van de bestelling. Het totaalbedrag op het bestelformulier dat u indient, is het totaalbedrag dat u voor de Producten dient te betalen, inclusief alle belastingen, verwijderingsbijdragen, rechten en verzend- en verwerkingskosten.

4.2. Er kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan via deze website.

4.3. Zoals aangegeven op de factuur zijn bezorgkosten, indien van toepassing, voor uw rekening.

5. Uw Producten betalen

5.1. U kunt uw Producten betalen via de betalingswijzen zoals die van tijd tot tijd in de alinea over betalen op de website worden weergegeven.

5.2. U dient te betalen in de valuta die op uw factuur staat aangegeven.

5.3. Als u met een creditcard betaalt, dient u de gegevens van uw creditcard in te voeren wanneer u de bestelling plaatst. Het bedrag wordt van uw creditcard afgeschreven wanneer de factuur wordt verstuurd of wanneer de Producten worden verzonden. Light Gallery zal het vervaardigen van uw producten niet starten en Light Gallery zal de Producten of diensten niet leveren totdat de verstrekker van uw creditcard het gebruik van de kaart voor betaling van de bestelde Producten en/of diensten heeft geautoriseerd. Als Light Gallery een dergelijke autorisatie niet ontvangt, zal Light Gallery u daarvan op de hoogte brengen. Light Gallery behoudt zich het recht voor de identiteit van de eigenaar van de creditcard te verifiëren door daartoe geëigende documenten op te vragen.

6. Levering van uw Producten

6.1. Bestellingen op deze site kunnen bezorgd worden in België, Nederland en Luxemburg. 

6.2. Light Gallery verzendt de Producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende Producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen. Leverings- en verzenddata die door Light Gallery worden verstrekt, zijn slechts schattingen en Light Gallery is niet aansprakelijk voor enig mogelijk verlies, schade of kosten als niet volgens de aangegeven leverings- en verzenddata kan worden geleverd. Indien een of meer bestelde Producten niet op voorraad zijn, kan dit tot gevolg hebben dat de hele bestelling vertraging oploopt. Als dit het geval is, ontvangt u per e-mail of per post een schatting van de vertraging, maar de bestelling zal te allen tijde binnen dertig (30) dagen vanaf de datum op de orderbevestiging van Light Gallery worden geleverd.

6.3. Het eigendom van en risico van verlies van uw Producten worden bij aflevering van de Producten overgedragen aan u.

6.4. Zodra Light Gallery de Producten aan de vervoerder heeft overhandigd, stuurt UPS u per e-mail (mits u een e-mailadres hebt ingevuld op het bestelformulier) of per post een bevestiging van de verzending.

7. Herroepingsrecht: Inruilen, retourzendingen en terugbetalingen

7.1. U kunt het Product aan Light Gallery retourneren of het recht op de diensten annuleren en een terugbetaling van de prijs van het geretourneerde Product (uitgezonderd kosten voor cadeauverpakkingen en dergelijke heffingen) of het recht op een dienst verkrijgen annuleren, op voorwaarde dat u binnen eenentwintig (21) kalenderdagen vanaf de leverdatum van het Product contact opneemt met Light Gallery. 

U kunt een Product niet retourneren en geen terugbetaling vorderen als het betreffende Product:
a) software is die Light Gallery u verzegeld en ongebruikt heeft geleverd en waarvan u de verzegeling hebt verbroken of die u van de website hebt gedownload; of
b) een gepersonaliseerd en/of aangepast product is dat overeenkomstig uw specificaties is vervaardigd. U kunt geen terugbetaling voor een dienst ontvangen als u de dienst al bent gaan gebruiken.

7.1.1. Als een Product foutief is geleverd of onvolledig of defect is en als u denkt dat u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, neemt u contact op met Light Gallery van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 17:00 op 03/451.07.00. Indien u volgens paragraaf 8 hieronder recht hebt op vervanging of reparatie, zijn de transportkosten die in paragraaf 7.1 worden genoemd niet van toepassing.

7.1.2. Indien u het/de bestelde Product(en) hebt ontvangen en u van gedachten bent veranderd over de aankoop, kunt u het Product retourneren of afzien van het recht op de dienst tegen terugbetaling, op voorwaarde dat u de transportkosten betaalt en dat u:
I. Light Gallery binnen eenentwintig (21) kalenderdagen vanaf de leverdatum van het Product of de aankoopdatum van de diensten op de hoogte brengt van uw besluit de overeenkomst te annuleren; en
II. het/de Product(en) in de oorspronkelijke staat retourneert en dat de verzegeling van het/de Product(en) intact is; en
III. het/de Product(en) overeenkomstig paragraaf 7.2 hieronder retourneert. Let op: zolang het/de Product(en) in uw bezit is/zijn, bent u verplicht het/de Product(en) veilig te bewaren.

Uiteraard kan u ook terecht in een van onze 11 Light Gallery winkels waar u het product meteen kan omruilen en waar het product of de producten meteen kunnen gecontroleerd worden.

7.2. Ga als volgt te werk als u restitutie wilt aanvragen:

(i) Bel Light Gallery op 03/451.07.00 (maandag t/m vrijdag, tussen 9.00 en 17.00) om de retournering te regelen. U ontvangt dan een retournummer (“RMA-nummer”, Return Material Authorisation).

(ii) Light Gallery regelt vervolgens dat het Product of de Producten door de door Light Gallery aangewezen vervoerder wordt/worden opgehaald. U wordt, afhankelijk van welke vervoerder dit is, gevraagd contact met de vervoerder op te nemen of, in het geval dat het om grotere artikelen gaat, wordt contact met u opgenomen om af te spreken hoe laat deze worden opgehaald.

(iii) Controleer voordat u Producten retourneert of u:
1. Een RMA-nummer van Light Gallery hebt ontvangen (wordt op verzoek verstrekt);
2. Alle accessoires, met het Product meegeleverde garantieverklaringen en andere meegeleverde materialen (tenzij u anders geïnformeerd bent) hebt bijgevoegd;
3. De volledige, oorspronkelijk met het Product meegeleverde verpakking hebt gebruikt;
4. Het retouradres en het RMA-nummer duidelijk hebt vermeld;
5. De verpakking goed hebt verzegeld.

(iv) Door deze stappen te volgen helpt u ervoor te zorgen dat het Product of de Producten de juiste bestemming tijdig en in goede staat bereiken. Als u deze procedure niet volgt, kan dat ertoe leiden dat het geretourneerde Product of de geretourneerde Producten bij ontvangst worden geweigerd en dat uw recht op restitutie komt te vervallen.

(v) Light Gallery behoudt zich het recht voor Producten te weigeren die niet in overeenstemming met de hiervoor, en met name de in lid 7.1.2 en 7.2, vastgelegde bepalingen zijn geretourneerd.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8. Garantie

8.1. Productgarantie Light Gallery-Producten
Light Gallery biedt garantie op de Producten zoals vastgelegd op het met het Product meegeleverde garantiebewijs en/of zoals mogelijk vastgelegd op de website. Op bepaalde Producten (zoals aangepaste Producten), zoals vastgelegd op de website, kunnen specifieke garanties van toepassing zijn. Met betrekking tot software is er geen garantie van toepassing anders dan zoals uitdrukkelijk vastgelegd in de toepasselijke licentieovereenkomst. Mocht het door Light Gallery geleverde Product niet voldoen aan de toepasselijke garantie, dan zal Light Gallery naar keuze en op kosten van Light Gallery het Product repareren of vervangen of na retournering van het Product de aankoopprijs terugbetalen. Tenzij uitdrukkelijk in deze voorwaarden vastgelegd, wijst Light Gallery hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, alle uitdrukkelijke en geïmpliceerde garanties af. De hiervoor vastgelegde beperkte garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en laat deze onverlet.

8.2. Niet-Light Gallery-Producten/Producten van derden
Alle relevante garantieclaims voor Producten die niet van het merk Light Gallery zijn (met inbegrip van niet-Light Gallery-producten opgenomen in productpakketten of aanbiedingen) moeten worden ingediend in overeenstemming met de voorwaarden van een standaardfabrieksgarantie die mogelijk met de aangeschafte Producten is meegeleverd. Met betrekking tot bestaande fabrieksgaranties: garantieclaims moeten eerst rechtstreeks bij de fabrikant of telefonisch bij Light Gallery worden ingediend.

8.3. ALS U EEN CONSUMENT BENT, ZIJN DE GARANTIES WAARNAAR HIERVOOR WORDT VERWEZEN EEN AANVULLING EN NIET VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN LATEN ZIJ DEZE ONVERLET.

9. Aansprakelijkheid van Light Gallery

9.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

9.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor Light Gallery met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

9.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. Light Gallery is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

9.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

9.5. ONDER VOORBEHOUD VAN CLAUSULE 9.4 IS LIGHT GALLERY KRACHTENS DE OVEREENKOMST NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN, WINST, OVEREENKOMSTEN, GEGEVENS OF VOOR GEVOLGSCHADE OF INDIRECTE OF ANDERE SCHADE, ONGEACHT WAARUIT DEZE VOORTVLOEIT EN ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF WANPRESTATIE OF ANDERSZINS. DE MAXIMALE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LIGHT GALLERY KRACHTENS DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE IS VEROORZAAKT DOOR ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IS IN GEEN GEVAL HOGER DAN HET DOOR U AAN LIGHT GALLERY TE BETALEN BEDRAG MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN EN/OF SERVICES IN KWESTIE.

9.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.

10. Contact opnemen met Light Gallery Online Shop

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met Light Gallery Online Shop:

  • telefonisch op +32 (0)3 451 0700, tussen 9:00 en 17:00 op maandag tot en met vrijdag
  • via email [email protected] 

11. Gegevensbescherming

11.1. Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw web-bestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren.

11.2. Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat Light Gallery de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van Light Gallery behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van Light Gallery wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van Light Gallery.

12. Overmacht voor Light Gallery

Light Gallery doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. Light Gallery kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert Light Gallery haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

13. Geschillen - toepasselijk recht en bevoegde rechter

Light Gallery streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop Light Gallery met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u te doen naar Nederlands recht en bij de Nederlandse rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Algemeen

14.1. Een verzuim van Light Gallery of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandsverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

14.2. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

15. Speciale voorwaarden voor aangepaste producten

15.1. Bestelling en acceptatie - aangepaste producten

Light Gallery honoreert de meeste ontwerpen, maar kan ze niet allemaal honoreren. Bepaalde ontwerpen bevatten bijvoorbeeld handelsmerken van derden waarvoor u (of Light Gallery) geen gebruiksrecht heeft. Andere ontwerpen kunnen materiaal bevatten dat wij ongeschikt achten of dat we eenvoudigweg niet op onze producten willen plaatsen. Helaas betekent dit dat Light Gallery uw bestelling af en toe kan weigeren terwijl deze anderszins misschien niet afkeurenswaardig is. Als uw ontwerp naar ons goeddunken onacceptabel is, kan uw bestelling onmiddellijk worden geweigerd of uw bestelling kan op een later tijdstip worden geannuleerd. Als dat gebeurt, wordt u via e-mail of post op de hoogte gebracht en Light Gallery behoudt zich het recht voor de toepasselijke bestellingsbevestiging te annuleren.

15.2. Inhoudsbeperkingen

U gaat ermee akkoord de website of service niet te gebruiken:
A. Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal voor onwettige doeleinden of van obsceen, beledigend, lasterlijk, pornografisch, seksueel getint, bedrieglijk, bedreigend, verkeerd, schadelijk, privacyschending, smadelijk, vulgair of gewelddadig materiaal, materiaal ter ondersteuning van onwettige handelingen of anderszins afkeurenswaardig materiaal;
B. Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal waarop beroemde personen of personen die op beroemde personen lijken, regionale, nationale of internationale leiders of politici, huidige of vroegere wereldleiders, veroordeelde criminelen, nieuwswaardige, beruchte of eerloze afbeeldingen en personen worden afgebeeld of omschreven of van ander materiaal dat gedateerd lijkt of waarop afbeeldingen uit een vroeger tijdperk worden afgebeeld of omschreven;
C. Voor het uploaden, bestellen voor afdrukken of anderszins overbrengen of communiceren van materiaal waarvoor u niet over overdrachts- of communicatierechten beschikt krachtens een contractuele relatie of een vertrouwensrelatie of van materiaal dat inbreuk maakt op auteursrechten, handelsmerkrechten, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten of andere morele rechten van een derde;
D. Voor het uploaden of anderszins overbrengen van materiaal dat waarschijnlijk schade toebrengt aan deze website of computersystemen van anderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, materiaal dat virussen, codes, wormen, gegevens of andere bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om schade toe te brengen of waarmee ongeoorloofde toegang tot deze website mogelijk wordt gemaakt, of van materiaal dat schade, fouten, storingen of corruptie aan de service kan veroorzaken; en
E. U gaat ermee akkoord dat Light Gallery, indien Light Gallery, uitsluitend naar eigen goeddunken, vaststelt dat door u ingediend materiaal niet aan deze inhoudsvereisten voldoet, uw bestelling zal weigeren. Light Gallery behoudt zich het recht voor om verwerkingskosten van [15] euro in rekening te brengen voor elk ontwerp dat u indient als een bestelling die in strijd is met onze inhoudsbeperkingen.
In het geval u deze inhoudsbeperkingen schendt en u met opzet dergelijk schendend materiaal publiceert, erkent u bovendien dat dit aanzienlijke schade aan de reputatie en goodwill van Light Gallery kan veroorzaken en dat u aansprakelijk kunt worden gesteld voor het veroorzaken van dergelijke aanzienlijke schade.

Uw ontwerp of aanpassing van het Product (o.a. de kleurencombinatie) wordt door uzelf gemaakt of, voor zover dit niet het geval is, garandeert u hierbij dat u bevoegd bent het door een derde gemaakte ontwerp of aangepaste product te gebruiken.

Realiseer u dat, hoewel Light Gallery zich het recht voorbehoudt uw ontwerp of aangepaste product te weigeren, uitsluitend u verantwoordelijk bent voor uw ontwerp en aangepaste product en dat Light Gallery niet verplicht is uw ontwerp of aangepaste product te beoordelen.

Door uw bestelling, inclusief eigen ontwerp en aanpassingen, naar Light Gallery te verzenden, verleent u Light Gallery een niet-exclusief, permanent en royaltyvrij recht om uw ontwerp en aanpassingen te gebruiken in de breedste zin van het woord, met inbegrip van maar niet beperkt tot kopiëren, bewerken, wijzigen, digitaliseren of reproduceren, om aan uw verzoek tot het maken en leveren van een persoonlijk product te voldoen.

Uw ontwerp en aangepaste product worden aangemerkt als hetgeen Light Gallery aanduidt als "gebruikerscontent". Het artikel over gebruikerscontent in artikel 6 van de Gebruiksvoorwaarden, die beschikbaar zijn door op de koppeling "Gebruiksvoorwaarden" onder aan deze website te klikken, is van toepassing op uw ontwerp en aangepaste product, behalve wanneer dat artikel in strijd is met dit artikel over gebruikerscontent, in welk geval dit artikel ervoor in de plaats komt.


Versie datum 20.02.2015

BTW nummer voor België: BE0403138532
Ondernemingsnummer: 0403.138.532 

BTW nummer voor Nederland: NL812050691B01