Tube

Deze langwerpige buizen met LED technologie vervangen de klassieke TL buizen.